Masazer Jastuce

Description

Masazer Jastuce, pogodan za koriscenje u automobilu i na stolicama u kancelarijama. Ima traku kojom se pricvrscuje i fiksira na stolici.

 

OPŠTI USLOVI PRODAJE PREDUZEĆA BOBEX DOO

  1. Sve odredbe navedenih Opštih uslova se primenjuju na sve ugovore i na sve porudžbenice kupca koji je robu kupio ili poručio od preduzeća BOBEX DOO Beograd (u daljem tekstu, BOBEX), osim ako neka odredba nije ugovorom definisana.
  2. Nakon potpisivanja porudžbenice kupac prihvata sve uslove ovde navedene kao odredbe i one su sastavni deo ugovora, osim ako nešto nije posebno pismeno definisano.
  3. Način plaćanja je definisan porudžbenicom. Cene date u porudžbenici izražene su u valuti RSD.
  4. BOBEX može sam izabrati brzu poštu i poslati kupcu robu, osim ako je drugačije ugovoreno.
  5. BOBEX ne snosi odgovornost za izgubljeni ili oštećeni paket nakon isporuke robe brzoj pošti.
  6. Garantni rok je 24 meseca od trenutka isporuke, pod uslovom da je roba adekvatno instalirana i korišć
  7. BOBEX ne prihvata nikakve troškove štete koja može nastati kao posledica neadekvatnog rukovanja robom.
  8. 8. Ukoliko zbog promenjenih okolnosti dođe do otkazivanja porudžbenice u primerenom roku, koji ne može biti duži od 15 dana, BOBEX zadržava pravo da naplati od kupaca iznos od 10% od vrednosti porudžbenice u koji su ukalkulisani troškovi sredstava za dezinfekciju i čišćenje uređaja, troškovi carine i špediterskih usluga, drugi transportni troškovi i troškovi manipulacije i skladištenja robe
  9. Ukoliko bi se ispostavilo da je neka od ovih odredbi nevažeća ili nezakonita preostali deo odredbi neće biti time pogođen i ostaće punovažan, kao da ta nevažeća, nezakonita ili nesprovodljiva odredba nije nikad ni postojala.