Zaštitne maske

maske se mogu koristiti i u procesu proizvodnje gde je to potrebno – rudarstvu, hemijskoj industriji, laboratorijama itd.

Takodje su efikasne i protiv smoga,a poznato je da su nasi gradovi jedni od najzagadjenijih gradova u svetu zbog lozenja drva i uglja za ogrev i jos nepoznatih razloga.

Početna